top of page
3d skanning gom_scan1

Nordisk 3D Service
erbjuder professionella
3D scannings tjänster för industriändamål, inklusive omvänd teknik, avvikelsesanalys och kvalitetskontroll.

Vi kan skanna dina idéer

Nordisk 3D Service (tidigare Norsk 3D Service AS i Norge och Scan 3D Innovation AB i Sverige) kan skanna 3D-objekt från mikro till makro. Detta inkluderar smycken, mekaniska delar, skulpturer, fordon, byggnader och båtar. Syftet kan vara att exempelvis omforma ett objekt till en parametrisk 3D-modell (omvänd konstruktion) och utföra avvikelseanalys eller skapa en grund för prototyper och 3D-utskrifter. Detta tillämpas inom olika områden som industrin, arkitektur, arkeologi, konst och forskning.

Vi kan skanna både små och stora objekt, inklusive hela områden. Det kan omfatta allt från flygplan, tillverkningshallar, byggnader, anläggningar och terräng. Syftet kan vara att exempelvis digitalisera produktionshallar, mäta stora områden för anpassad utrustningsdesign, modernisera byggnader, kartlägga och utveckla utomhusområden. Detta gäller inom industri, företag och arkitektur.

detaljert 3d skanning gom_scan1

3D Scanning
and Reverse Engineering

Omvänd teknik innebär CAD-modellering av befintliga fysiska objekt. Dessa kan vara objekt som saknar 2D- och 3D-dokumentation av olika skäl, såsom gamla mekaniska delar som inte längre tillverkas, eller objekt som har avvikit från den ursprungliga CAD-modellen.


Syftet med omvänd 3D scanning kan vara kvalitetskontroll, 3D-mätning, uppdatering av 2D- och 3D-ritningar i ett projekt, eller behovet av produktionsritningar, det vill säga en CAD-modell. I vissa fall kan en 2D CAD-ritning vara tillräcklig, men oftast krävs en 3D CAD-modell.


3D scanning kan förbättra arbetsflödet och ge högre precision jämfört med traditionella metoder för objektmätning. Det är särskilt användbart för objekt med komplexa "icke-geometriska" former eller fria ytor.


3D scanning är ett ovärderligt verktyg i det dagliga arbetet med design, avvikelsesanalys, omvänd teknik och modellering för CAD. Med fokus på effektiva arbetsflöden, precision och kvalitetskrav ger 3D scanning den perfekta grunden för vidare bearbetning och analys.

Bearbetning av 3D scans till CAD-modeller

I bearbetningsfasen efter 3D scanning har vi många möjligheter att implementera ändringar i ditt projekt. Det kan inkludera designjusteringar, korrigering av deformerade delar eller skapa en felfri objekt som ursprungligen var delvis skadad. Vi kan skapa en perfekt CAD-modell för ny produktion.

3d skanning gom_scan1
3d skanning små objekter gom_scan1

Fördelarna med 3D scanning för industriändamål och exempel på användningsområden:

 • Noggrann mätning

 • Kort väg från handgjord prototyp till produktionsmodell

 • Hög upplösning på 3D-modeller

 • Kvalitetskontroll av detaljer (QC)

 • Inspektion och arkivering av mätningsdata

 • Automatisering av mätprocessen

 • Omvänd teknik (CAD-modellering baserad på 3D scannings resultat)

 • Möjliggör integration med andra element

 • Mätning av böjda, svetsade delar och jämförelse med CAD-modell

 • Stegvis jämförelse av produktionsdelar mot en referensobjekt

 • Avvikelsekontroll

 • Behov av en ny produktionsmodell för ett befintligt objekt

Från prototyp till färdig produkt

När man utvecklar helt nya produkter börjar processen oftast med en handgjord prototyp. 3D scanning ger möjligheten att digitalisera handgjorda prototyper för vidare utveckling. Vi kan också skanna befintliga miljöer för anpassning till en ny design. Avancerad design och fria former som kan vara omöjliga att rita för hand är inga problem med 3D scanning.

3d skanning gom_scan1 produktutvikling
3d skanning av kunst og museumsobjekter

3D scanning för konstnärliga ändamål

Nya teknologier och 3D scanning erbjuder ökande möjligheter att digitalisera konst. 3D scanning kan vara mycket användbart för arkivering, men också för konstproduktion. Vi kan skanna unika handgjorda skulpturer (t.ex. i gips eller lera) som sedan kan användas som grund för förstorade bronsavgjutningar eller andra format. En digitaliserad 3D-modell av en skulptur ger också möjligheter till volymberäkningar på färdig produkt i en helt annan skala. Detta underlättar uppskattningar av materialanvändning och viktb beräkningar, till exempel för stora stenskulpturer innan produktion. En stor fördel med 3D scanning inom konst är möjligheten att använda nya produktionsmetoder baserade på digitaliserade modeller av handgjorda konstverk.

Engineer meeting with Architecture Interior Designer. Discussion to architectural project

3D scanning och BIM-modellering för arkitekter och bygg- och anläggningsbranschen

Vi erbjuder 3D-mätning med laser 3D scanning av stora objekt eller landskap för bevarande eller implementering i framtida projekt.


3D laser scanning är en digital teknik som använder laserljus för att fånga fysiska objekt och skapa en digital tredimensionell version av dem. En laser 3D scanner genererar mycket noggranna punktmoln.


3D laser scanning är särskilt lämpad för mätning och inspektion av ytor och komplexa geometrier, byggnader, museiföremål, båtar, arkitektoniska verk, etc.

 

Laser 3D scanning är enklare och tidsbesparande än traditionella mätmetoder, särskilt när det gäller stora objekt som byggnader, maskinrum, komplexa fabriker, etc.


Vi kan också skapa BIM-modeller baserade på

3D scanning och rita dem i programvara som Revit eller ArchiCAD.
 

mekanisk del til 3d skanning

Vilka objekt är lämpliga för
3D scanning?

Nästan vilket objekt som helst kan skannas med vissa förutsättningar. Vi har en bred portfölj av 3D scanners och kan därför skanna ditt projekt noggrant med rätt

3D scanner för att uppnå de bästa resultaten.

 

3D scanning är ett relativt nytt område som genomgår en stark utveckling. Det är därför viktigt att du kan känna dig trygg med att vi kommer att genomföra ditt uppdrag med de bästa förutsättningarna för att ge dig det allra bästa resultatet som tekniken tillåter vid varje given tidpunkt.

3d skanning og kvalitetskontroll gom_scan1 3d inspeksjon

Vad kan jag förvänta mig som resultat av 3D scanning?

Det första vi får efter 3D scanning är ett punktmoln som beskriver geometrin genom miljontals punkter som bildar en form. Efter att ha anpassat alla skanningar genererar vi en triangulerad nätmodell (STL-fil). En nätmodell kan användas för 3D print, mätningar och kurvanalys, genomföra avvikelsekontroll i förhållande till en CAD-modell eller vidarebearbetas vid behov till en CAD-modell för omvänd teknik. Vi kan också förbereda kvalitetsrapporter, jämförelserapporter och avvikelsrapporter.

Är du intresserad av professionella
3D Scannings Tjänster? 
Vi på Nordisk 3D Service (tidigare Norsk 3D Service AS i Norge och Scan 3D Innovation AB i Sverige) skulle gärna ge dig en professionell bedömning av ditt projekt. Kontakta oss!

Kontakta oss för mer information

Skicka oss ett mejl till

post@n3ds.eu

eller

fylla i formuläret här:

Tack!

bottom of page