top of page
Arkitektmodell - salgsmodell

Arkitektmodell - salgsmodell

3D modell i farger i 1:200 skala #arkitektmodeller #konkurransemodell #reguleringsplan modeller

Arkitektmodell situasjonsplan

Arkitektmodell situasjonsplan

3D modell i farger i 1:200 skala #arkitektmodeller #konkurransemodell #reguleringsplan modeller

Bymodell

Bymodell

3D modell i 1:1000 skala #bymodeller #konkurransemodeller #byutvikling

Bymodell

Bymodell

3D modell av byen i 1:1000 skala #bymodeller #konkurransemodeller #byutvikling

3d modell industri messe

3d modell industri messe

Fysisk 3d modell til industri messe #3d modeller for industri #3d modeller i skala

3d modell av kontener

3d modell av kontener

Fysisk 3d modell til industri messe #3d modeller for industri #3d modeller i skala

reguleringsplan 3d modell

reguleringsplan 3d modell

3D modell i 1:500 skala #byutvikling #3d modeller av byen #arkitektmodeller

reguleringsplan 3d modell

reguleringsplan 3d modell

3D modell i farger i 1:500 skala #byutvikling #3d modeller av byen #arkitektmodeller #modeller i skala

salgsmodell i 1:200 skala

salgsmodell i 1:200 skala

#3D modeller for arkitekter #3D modeller for eiendomsutviklere

salgsmodell i 1:200 skala

salgsmodell i 1:200 skala

#3D modeller for arkitekter #3D modeller for eiendomsutviklere #3D modell i farger

utstillingsmodell 1:50 skala

utstillingsmodell 1:50 skala

#3d modell av hytte #detaljerte 3d modeller i farger #naturtro 3d modeller

utstillingsmodell 1:50 skala

utstillingsmodell 1:50 skala

#3d modell av hytte #detaljerte 3d modeller i farger #naturtro 3d modeller

MODELLVERKSTAD
FYSISKA 3D-MODELLER

 

HUR VI ARBETAR MED FYSISKA 3D-MODELLER PÅ NORDISK 3D SERVICE?

(tidigare Norsk 3D Service AS i Norge och Scan 3D Innovation AB i Sverige)
 

FYSISKA 3D-MODELLER PÅ NORDISK 3D SERVICE

Genom åren har vi producerat många avancerade 3D-modeller för olika ändamål. Oavsett om det är arkitektoniska modeller, försäljningsmodeller för fastighetsprojekt, industriella modeller för mässor och utställningar, prototyper för utvärdering eller rekvisita för TV- och filmproduktion, är det bara din fantasi som sätter gränserna.

Tillsammans med vårt designteam, högupplösande

3D print och vår unika förmåga att kombinera digital teknik med traditionella konst- och hantverkstekniker, skapar vi unika 3D-modeller i samarbete med våra kunder. Vi lägger stor vikt vid varje projekt och innan vi levererar modellen till dig har vi en personlig relation både med modellen och dig som partner.

 

Vi är här för att hjälpa dig att skapa den exakta modell du föreställer dig eller till och med överträffa dina förväntningar.
 

3d modell av en båt

VAD BÖR DU BEAKTA OM DU VILL SKAPA EN 3D-MODELL?

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER!

  • Vilken uttrycksform och vilket resultat önskar du?

  • Vad är syftet med din modell och vad vill du kommunicera med den?

  • Nivån på detaljer, skala och perspektiv är sammanlänkade. En skala på exempelvis 1:50 kan ge hög detaljnivå med möjlighet till autentisk användning av färger och andra visuella effekter, men med mindre perspektiv. En skala på 1:1000 kan vara mer lämplig för illustration och möjliggör presentation av stora objekt eller områden.

3D-FIL SOM GRUND FÖR
3D-MODELLER

VAD ÄR DITT UTKASTPUNKT OCH GRUND FÖR ATT SKAPA EN 3D-MODELL

Vi behöver alltid omvandla ditt 3D-utkast så att det kan användas för 3D produktion. Vi kan använda de flesta typer av 3D-filer som utgångspunkt, men det är bäst om vi kan ta emot filer i standard 3D-format som IFC, STP, SLDPRT eller DWG. Tänk också på om du kan förbereda 3D-filerna genom att ta bort irrelevanta element.

Kom ihåg att modellen behöver skalas ner så att skruvar och andra små detaljer kan tas bort. Om du har en BIM-modell bör du förmodligen inte inkludera interna strukturer osv. Det ta förenklar vårt arbete, minskar de totala kostnaderna och, viktigast av allt, leveranstiden.
 

RESURSER

VILKA INTERNA RESURSER HAR DU TILLGÄNGLIGA FÖR OSS

Under design- och planeringsfasen krävs kontinuerlig avstämning och godkännanden. Vi kommer att arbeta nära tillsammans under en period - vi vet att du kommer att tycka att det är trevligt!

BUDGET

VILKEN BUDGET HAR DU TILLGÄNGLIG?

En 3D-modell kan ha olika uttryck och komplexitet. Detta kommer att påverka kostnadsnivån för modellen. Vi kommer att anpassa en budget tillsammans med dig, baserat på din input och möjligheter.

DIN VISION

VAD ÄR VIKTIGAST AV ALLT

Tänk igenom detaljerna i förväg. Vi designar och producerar en 3D-modell i en sekvens som bygger på varandra. Det är liknande att bygga ett hus: "grunda först". Sena ändringar i processen kan leda till många steg tillbaka i projektet. Ändringar längs vägen kan också vara kostsamma och orsaka förseningar.

Vi är här på Nordisk 3D Service (tidigare Norsk 3D Service) för att hjälpa dig med vår kunskap och erfarenhet.

Kontakta oss, så skapar vi en plan för ditt specifika projekt.

Skicka ett e-postmeddelande till:

post@n3ds.eu

eller

fyll i formuläret:

Tack!

bottom of page