top of page
3d skanning gom_scan1

Vi kan skanne dine ideer

Nordisk 3D Service (tidligere Norsk 3D Service AS i Norge og Scan 3D Innovation AB i Sverige) kan skanne 3D-objekter fra mikro til makro. Dette inkluderer smykker, mekaniske deler, skulpturer, kjøretøy, bygg og båter. Formålet kan for eksempel være å redesigne et objekt til en parametrisk 3D-modell (omvendt engineering) og gjennomføre avviksanalyse, eller å lage underlag for prototyping og 3D-utskrift. Dette gjelder for ulike fagområder som industri, arkitektur, arkeologi, kunst og forskning.


Vi kan skanne både små og store objekter, inkludert hele områder. Dette kan omfatte alt fra fly, produksjonshaller, bygninger, anlegg og terreng. Formålet kan for eksempel være digitalisering av produksjonshaller, oppmåling av store områder for prosjektering av tilpasset utstyr, modernisering av bygninger, kartlegging og utvikling av utendørs områder. Dette gjelder for industri, næringsliv og arkitektur.

detaljert 3d skanning gom_scan1

Vi tilbyr profesjonelle 3D-skanning tjenester for industrielle formål, inkludert omvendt engineering, avviksanalyse og kvalitetskontroll. 

Omvendt engineering innebærer CAD-modellering av eksisterende fysiske objekter. Dette kan være gjenstander som mangler 2D- og 3D-dokumentasjon av ulike årsaker, for eksempel gamle mekaniske deler som er utgått av produksjon, eller objekter som har endret seg fra den opprinnelige CAD-modellen.


Formålet med omvendt 3D-skanning kan være kvalitetskontroll, 3D-oppmåling, oppdatering av 2D- og 3D-tegninger i et prosjekt, eller behov for produksjonstegninger, det vil si CAD-modell. I noen tilfeller kan en 2D CAD-tegning være tilstrekkelig, men ofte er det behov for en 3D CAD-modell.


3D-skanning kan forbedre arbeidsflyten og gi høyere presisjon sammenlignet med tradisjonelle metoder for oppmåling av objekter. Det er spesielt nyttig på objekter med komplekse "ikke-geometriske" former eller "freeform" overflater.


3D-skanning er et uvurderlig verktøy i det daglige arbeidet med design, avviksanalyse, omvendt engineering og modellering for CAD. Med fokus på effektiv arbeidsflyt, presisjon og kvalitetskrav leverer 3D-skanning det perfekte grunnlaget for videre prosessering og analyse.

Bearbeiding av 3D-skann til CAD-modell

I bearbeidingsprosessen etter 3D-skanning har vi mange muligheter til å implementere endringer i prosjektet ditt. Dette kan inkludere justering av design, retting av deformerte deler eller oppretting av et feilfritt objekt som opprinnelig er delvis ødelagt. Vi kan lage en perfekt CAD-modell for ny produksjon.

3d skanning gom_scan1
3d skanning små objekter gom_scan1

Fordeler med 3D-skanning for industrielle formål og eksempler på bruk

 • Nøyaktig oppmåling

 • Kort vei fra håndlaget prototype til produksjonsmodell

 • Høy oppløsning på 3D-modeller

 • Kvalitetskontroll av detaljer (QC)

 • Inspeksjon og arkivering av måledata

 • Automatisering av oppmålings prosessen

 • Omvendt engineering (CAD-modellering basert på 3D-skanning resultater)

 • Muliggjør integrasjon med andre elementer

 • Måling av buede, sveisede deler og sammenligning med CAD-modell

 • Sammenligning av produksjonsdeler trinnvis mot et referanse objekt

 • Avvikskontroll

 • Behov for ny produksjonsmodell til allerede eksisterende objekt

Fra prototype til ferdig produkt

Ved utvikling av helt nye produkter starter man ofte prosessen med en håndlaget prototype. 3D-skanning gir muligheten til å digitalisere håndlagde prototyper for videre utvikling. Vi kan også skanne eksisterende omgivelser for tilpasning til et nytt design. Avansert design og freeformer som kan være umulige å tegne manuelt, er ikke noe problem med 3D-skanning.

3d skanning gom_scan1 produktutvikling
3d skanning av kunst og museumsobjekter

3D-skanning i kunstneriske formål

Nye teknologier og 3D-skanning gir stadig flere muligheter for digitalisering av kunst. 3D-skanning kan være svært nyttig for arkivering, men også for produksjon av kunst. Vi kan skanne unike håndlagde skulpturer (for eksempel i gips eller leire), som deretter kan brukes som grunnlag for forstørret bronsestøping eller andre formater.


En digitalisert 3D-modell av en skulptur gir også muligheter for volumberegning på det ferdige produktet i en helt annen skala. Dette hjelper med estimater av materialbruk og vektberegning, for eksempel for store steinskulpturer før produksjon.

 

En stor fordel med 3D-skanning av kunst er at man kan bruke nye produksjonsmetoder basert på digitaliserte modeller av håndlagde kunstverk.

Engineer meeting with Architecture Interior Designer. Discussion to architectural project

3D-skanning og BIM-modellering for arkitekter og bygge- og anleggsnæringen

Vi tilbyr 3D-oppmåling med laserskanning av store objekter eller landskap for bevaring eller implementering i fremtidige prosjekter.

 

3D-laserskanning er en digital teknologi som bruker laserlys til å fange opp fysiske gjenstander og lage en digital tredimensjonal versjon av dem. En 3D-laserskanner genererer svært nøyaktige punktskyer.
 

3D-laserskanning egner seg spesielt godt til oppmåling og inspeksjon av overflater og komplekse geometrier, bygninger, museumsgjenstander, båter, arkitektoniske verk, osv.

 

Oppmåling med laserskanning er enklere og mer tidsbesparende enn tradisjonelle målemetoder, spesielt når det gjelder store objekter som bygninger, maskinrom, komplekse fabrikker osv.

 

Vi kan også lage BIM-modeller basert på 3D-skanning og tegne dem opp i programvare som Revit eller ArchiCAD.

mekanisk del til 3d skanning

Hvilke objekter egner seg for 3D-skanning?

Man kan skanne nesten hvilket som helst objekt med visse forutsetninger. Vi har en bred portefølje av 3D-skannere og kan derfor skanne akkurat ditt prosjekt med riktig utstyr for å oppnå de beste resultatene.


3D-skanning er et relativt nytt fagfelt i sterk utvikling. Det er derfor viktig at du kan føle deg trygg på at vi utfører oppdraget ditt med de beste forutsetningene for å gi deg det aller beste resultatet som teknologien tillater til enhver tid.

3d skanning og kvalitetskontroll gom_scan1 3d inspeksjon

Hva kan jeg forvente som resultat av 3D-skanning?

Det første vi får etter 3D-skanning er en punktsky ("point cloud") der geometrien er beskrevet av millioner av punkter som danner en form. Etter å ha koblet sammen alle skanningens bilder, genererer vi en triangulert mesh-modell (STL-fil).

 

En mesh-modell kan 3D-printes, brukes til målinger og kurveanalyser, gjennomføre avvikskontroll i forhold til en CAD-modell, eller videre bearbeides ved behov til en CAD-modell for omvendt engineering. Vi kan også utarbeide kvalitetsrapporter, sammenligningsrapporter og avviksrapporter.

Er du interessert i profesjonelle
3D-skanning tjenester?
Vi i Nordisk 3D Service (tidligere Norsk 3D Service AS i Norge og Scan 3D Innovation AB i Sverige) kan gjerne gi deg en faglig vurdering av prosjektet ditt. Ta kontakt med oss!

Send Oss Forespørsel

Du kan sende e-mail til:

post@n3ds.eu

eller

fylle skjema her:

Takk!

bottom of page